JATOBA'S KØBSAFTALE 

Fra 1. september 2015 skal DKK's Købsaftale bruges ved salg af stambogs førte hvalpe i DKK
Kennel Jatoba har udarbejdet et bilag til kontrakten.
Bilaget er gældende og skrevet under punktet "SÆRLIGE AFTALER" i købeaftalen.

Hvalpeprisen er 9.000,- dk. kr.
Der lægges et depositum på 3.000,- dk. kr.

      Kennel Jatoba’s Købsaftale med vejledning & bilag

 

                


 

 

Kennel Jatoba’s Bilag til Købsaftalen       

Købeloven er gældende mellem hvalpekøber og Kennel Jatoba for denne handel

af en hundehvalp.

Ved siden af købelovens regler gælder følgende garantier og ansvarsfraskrivelser.

(Jf. punkterne. 1 til 8)

Følgende forkortelser bruges i købsaftalen: Dansk Kennel Klub som DKK.
Fédération Cynologogique Internationale som FCI.
 

 

1. 

Hunden bør hofteledfotograferes mellem 16 – 24 måneders alderen og

billederne sendes til DKK for bedømmelse. 

Hvis resultatet giver en status på D eller E refunderes købsprisen med 3.000,- kr.

Hvis hunden skal aflives pga. HD, refunderes købsprisen med 5.000,- kr.

(dyrlæge erklæring) eller en ny hund fra Kennel Jatoba’s opdræt. Kravet skal gøres

glædende over for Kennel Jatoba senest 1 måned efter af diagnosen foreligger,
 dog seneste når hunden  24 mdr.

 

2.

Hunden bør albueledsfotograferes mellem 16 – 24 måneders alderen og

billederne sendes til DKK for bedømmelse. Hvis resultatet giver en status på 2 eller

værre, refunderes købsprisen med 3.000,- kr. Hvis hunden skal aflives pga. AD,

refunderes købsprisen med 5.000,- kr. (dyrlæge erklæring) eller en ny hund fra

Kennel Jatoba’s opdræt.  

Kravet skal gøres glædende over for Kennel Jatoba senest 1 måned efter

af diagnosen foreligger, dog seneste når hunden  24 mdr.

 

3.

Såfremt hunden avlsgodkendes og skal bruges i avl skal Kennel Jatoba kunne

godkende tæven/hannen der bruges. Der må kun parres med en hund der har en

4 generationers stamtavle godkendt af FCI.

 

4.

Ved eventuelt avl, må der kun parre med en hund med en HD status på  ikke

dårligere end C og en AD status på minum.1.

 

5.

Der skal ligge en skriftlig dyrlæge erklæring til grund for en refusion, som er

Kennel Jatoba i hænde og godkendt inden et evt. dyrlægeindgreb eller aflivning.

Kennel Jatoba har ret til at lade en anden dyrlæge valgt af Kennel Jatoba

undersøge hunden inden et evt. refusions givende dyrlægeindgreb eller aflivning.

Ved refusion fratrækkes registreringsgebyr før tilbagebetaling.

Såfremt hunden har fejl der udløser refusion må hunden ikke benyttes til avl.

Der kan kun refunderes penge for max. 1 fejl og et max. beløb på 5.000,- kr.

Dog seneste når hunden  24 mdr.

 

6.

Ved en eventuel flytning skal den nye adresse meddeles Kennel Jatoba snarest.

 

7.

Følgende er ikke refusion givende:

 Et dyrlægeindgreb eller aflivning uden en

skriftlig dyrlæge erklæring som Kennel Jatoba har modtaget og godkendt vil ikke

være refusionsgivende, da det anses for kontraktbrud. Hård træning eller kraftige

belastninger inden hunden er HD & AD fotograferet og der forligger en status.

Forkert fodring og pleje.

 

8.

Særlige bestemmelser & betingelser

      Køber må ikke videresælge, aflive eller overdrage hunden til andre, uden at Kennel   

Jatoba kan/har godkendt den nye ejer eller aflivning.
     
Kennel Jatoba forkøbsret på hvalpen til et aftalt beløb.
      Hunden bør udstilles min. 2 gange på en FCI godkendt udstilling og den ene gang

skal hunden være mellem 24 til 36 måneder.
      (Kennel Jatoba kan evt. være behjælpelig med handling i ringen samt rådgivning)
      Køber forpligter sig til at holde kontakt med Kennel Jatoba, så længe hunden lever.

(med hensyn til sundhed og adfærd)
      Kennel Jatoba forpligter sig til at bistå med råd og vejledning om hundens ve og vel,

 så længde hunden lever.

Kennel Jatoba ejerskifter hvalpen i DKK og stamtavlen fremsendes hurtigst muligt. 
      Hvalpen er chipmærket.
      Hvalpen er handlet som en familiehund og ikke som avl - eller udstillingshund.
      Hvalpen er registreret i Dansk Kennel klub med en FCI godkendt stamtavle i fire

generationer.
      Ved misligholdelse af indgået købsaftale har Kennel Jatoba ret til, såfremt der kan

dokumenteres et tab, at kræve erstatning

jf. Dansk Rets almindelige erstatningsregler.